Kulden har ikke vært noe å leke med i det siste, så da var det på med denne  kåpen.


The cold been extreme lately, so had to  put on this coat.